30/1/09

CHÂN DUNG PHÁI TOÀN LƯNG

.
"Quần hùng thiên hạ" đều biết các bang phái nổi đình nổi đám lừng lẫy chốn "giang hồ" ở bên Tàu là: Thiếu Lâm, Không Động, Thái Sơn, Nga Mi, Toàn Chưn. Tết Kỷ Sửu này, tại hạ phát hiện ngay trung tâm Sài Gòn có một phái mới xuất hiện và có vẻ đang phát triển rầm rộ, đệ tử rất đông đảo nhằm mục đích tranh một "ghế" trong Võ Lâm Ngũ Bá, đó là phái Toàn Lưng.

Mời chư vị bằng hữu xem chân dung Giáo chủ, Phó Giáo chủ và các đệ tử phái Toàn Lưng dưới đây:

Tạ Phong Tần

1 nhận xét: