5/2/09

TRÌNH ĐỘ TIẾNG VIỆT CHỈ THẾ NÀY THÔI À?

.
Mời đọc bản tin ở hình trên đây để thấy trình độ tiếng Việt của báo Công An Nhân Dân. Thiệt là tụi nghịp wé đi thui!

Xem bản Online ở đây
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét