20/2/10

CHÚA ĐÃ NGHE LỜI CON CẦU NGUYỆN

.

Mùng 1 Tết Canh Dần, sau Thánh lễ đầu năm mới, Cha dăn dò mỗi người hãy đến bàn trước bàn thờ Đức Mẹ rút một tấm giấy có in lời Chúa, đó là lời đầu năm Chúa phán riêng cho mỗi người. Trên bàn, có rất nhiều chồng giấy được quay mặt chữ xuống dưới, mặt trắng lên trên, mỗi chồng giấy là một loại riêng, không loại nào giống loại nào. Theo chân mọi người, tôi cũng vào thắp nhang lên bàn thờ rồi rút đại một tờ giấy. Trên tờ giấy có in câu: "Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho. Chẳng để chính nhân phải nghiêng ngữa bao giờ" (Tv 55, 23). 

Về nhà, mở quyển Cựu Ước ra tra cứu, càng ngạc nhiên hơn và giật mình thấy câu trên trích trong Thánh Vịnh với chủ đề "Lời cầu xin của kẻ bị vu oan":

"Lạy Thiên Chúa, xin lắng tai nghe tôi cầu nguyện, 
xin đừng lẩn trốn trước lời tôi van nài, 
xin khấng ghé lại đáp lời, 
bồn chồn, tôi những than van và rên xiết, 
bởi kẻ thù gióng tiếng, và phường bất nhâ la ó, 
kìa chúng bỏ vạ cho tôi điều quái ác
chúng hằm hằm cáo tội tôi" (Tv 55, 2-4)
...
"Miệng nó thơn thớt, trơn hơn mỡ, 
nhưng lòng nó chỉ có chiến tranh
lời lẽ bùi tai như đượm dầu
nhưng thật là gươm trần giáo dựng.
Hãy trút cho Yavê gánh nặng ngươi mang, 
chính Người, Người sẽ đỡ đần cho ngươi,
Người sẽ không để kẻ lành thất thểu đời dời" (Tv 55, 22-23)
(Bản dịch của Cha Nguyễn Thế Thuấn - DCCT)

Hằng ngày, thắp nến trên bàn thờ Thiên Chúa, đọc kinh, cầu nguyện, hay dự Thánh lễ mỗi ngày Chủ nhật, tôi không hề xin Thiên Chúa ban cho tôi sống dai, tiền bạc, tài sản, địa vị hay danh vọng. 

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, con tin rằng Người đã nghe thấy lời con cầu xin, và Người đã đáp lời.

Lạy Chúa Giê-su! Con tín thác vào Chúa!

Maria Tạ Phong Tần
.


1 nhận xét: