11/10/09

"TÚY TỬU HOÀN ĐOẠN TRƯỜNG..."

.
"愁人道酒能消解. 
原來酒示愁人害. 
对酒越自量. 
醉酒完断肠...".


"Sầu nhân đạo tửu năng tiêu giải. 
Nguyên lai tửu thị sầu nhân hại. 
Đối tửu việt tự lượng. 
Tuý tửu hoàn đoạn trường...".
.

2 nhận xét:

 1. .............

  菩薩蠻

  愁人道酒能消解。
  元來酒是愁人害。
  對酒越思量。
  醉來還斷腸。
  酒醒初夢破。
  夢破愁無那。
  乾淨不如休。
  休時只恁愁。

  沈端節
  Trang : 簫堯藝文網·全宋詞·沈端節

  Dịch :

  Bồ Tát Man

  Người buồn bảo rượu sẽ giải sầu
  Tuy nhiên rượu cũng hại người lâu
  Trước rượu hết lo âu
  Lúc say hồn vẫn đau
  Tỉnh rượu mộng còn đâu
  Mộng dứt sầu biết bao
  Kiên đâu bằng bỏ hẳn
  Bỏ xong lại cũng sẩu

  cố hương


  Thẩm Đoan Tiết 沈端節 : tự Ước Chi 约之 , sống vào khoảng 1169 , quê tại Ngô Hưng
  吴 兴 , Chiết Giang 浙江 , cư ngụ tại Lật Dương 溧阳 , Giang Tô 江苏 .
  Đầu tiên làm huyện lệnh Vu Hồ 芜湖令 , tri huyện Hành Châu 衡州 , sau đổi qua
  Giang Đông coi về trà và muối 江东茶盐 . Chức vụ cuối cùng Tán Đại Phu 散大夫
  trong triều .
  Sáng tác Khắc Trai tập 克斋集, Khắc Trai từ 克斋词. Một số bị thất lạc , thu thập
  chỉ còn 45 bài trong " Toàn Tống từ 全宋詞 " .

  Dịch bài từ nầy để tặng ANH THƯ TẠ PHONG TẦN , là một nữ lưu được người trong
  nước cũng như người hải ngoại rất khâm phục vì khí tiết kiên cường chống lại
  bọn ác .

  cố hương

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bồ Tát Man

   Sầu nhân đạo tửu năng tiêu giải。 
   Nguyên lai tửu thị sầu nhân hại。 
   Đối tửu việt tư lương.
   Túy lai hoàn đoạn trường。 
   Tửu tỉnh sơ mộng phá。
   Mộng phá sầu vô nả。
   Can tịnh bất như hưu。
   Hưu thì chỉ nhẫm sầu。

   Thẩm Đoan Tiết

   Xóa